Fullständig inneslutning under tiden mögelsaneringen pågår

Om du har upptäckt mögel i ditt hus så står du inför en mögelsanering för att få bukt med problemet. Är det riktigt illa kan det bli aktuellt för fullständig inneslutning för att kunna få bukt med möglet.
Storleken av det drabbade området avgör om fullständig inneslutning behövs. Fullständig
inneslutning rekommenderas för sanering av mögel, förorenade ytor större än 30 kvadratmeter eller i någon situation där det verkar troligt att utrymmet ytterligare skulle förorenas utan fullständig inneslutning. Dubbla skikt av polyeten bör användas för att skapa en barriär mellan mögelväxtområdet och andra delar av byggnaden. En saneringskammare eller luftsluss bör byggas för inträde i och utträde ur saneringsområdet. Entréerna till luftslussen från utsidan och från luftslussen till det viktigaste kontrollområdet bör bestå av pelare med övertäckande flikar på utsidan av varje pelare. Kammaren bör vara tillräckligt stor för att rymma en avfallsbehållare och tillåta en person att sätta på och ta av sin skyddsuniform. Alla förorenade uniformer, förutom andningsskydd, bör placeras i en förseglad påse medan man är i denna kammare.
Andningsskydd bör användas tills saneringsarbetaren är utanför saneringskammaren.
Skyddsutrustning skall bäras under slutskedet av HEPA dammsugning och fuktig avtorkning
av det inneslutna området. Skyddsutrustning skall även bäras under HEPA dammsugning,
filterbyte eller sanering av HEPA dammsugaren. Eftersom mögel kan inta arbetarnas
andningsväg mycket lätt, måste alla nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra
detta. Saneringskammaren måste också byggas på ett professionellt sätt för att garantera säkerheten för saneringsarbetarna.
Efter du läst denna text kanske du vill läsa mer om mögelsanering, och då också veta var man kan göra det. Du kan hitta väldigt mycket information om du knappar in adressen
www.mögelsanering.biz. Där hittar du många informativa artiklar som kan fungera som både rådgivning och stöd när du ska gå vidare med en eventuell mögelsanering i ditt hem.

Inga relaterade inlägg.

Comments are closed.