Om försäkring och annan fakta

Om försäkring

En sjukvårdsförsäkring som du antingen tecknar själv eller som din arbetsgivare tecknar i förmån för dig kan dels ge ersättning vid skada och olycksfall, men dels också erbjuda en snabbare och mer effektiv vård. Du får glida förbi de offentliga vårdköerna helt enkelt. En pensionsförsäkring ger dig möjlighet att få en högre pension och möjlighet att gå i pension tidigare än om du enbart har allmän pension och tjänstepension.

En reseförsäkring ger ersättning om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka under resan, men den kan dessutom ge ersättning vid försenat flyg, bagageförsening, förlorat bagage och liknande.

Försäkringskungen.se har info om bilförsäkring, livförsäkring, hemförsäkring och trafikförsäkring.

Inga relaterade inlägg.

Comments are closed.