Radonsanering – när man upptäckte det var farligt

Att radon är ett farligt ämne som vi inte vill ha i våra byggnader är i dag en självklarhet, men det har faktiskt inte alltid varit så. Kunskapen om radonets farlighet är relativt ungt, och därför finns det många byggnader än i dag som har detta farliga ämne i sina väggar.
Redan på 1920-talet rapporterade tyska forskare att radon var en bidragande orsak till de
ökande fallen av lungcancer. Detta baserat på data insamlad under obduktioner. Mellan
1820-talet till 1920-talet hade 400 gruvarbetare från en för studien utvald region avlidit i
lungcancer. Trots allt fler bevis, bland annat genom den amerikanske vetenskapsmannen
W.F. Bale, var det inte förrän i början av 1905 som en majoritet av forskare
accepterade att radion var den största orsaken till strålskador i lungvävnaden hos
gruvarbetare.  Arbetare i tenn- järn- och urangruvor utsattes för mycket högre nivåer av
radon än de som arbetade i kolgruvor. Under 1950-talet byggdes husen i västra USA till stor
del av material som bärgats från gamla urangruvor. Inte långt efter att dessa byggnader stod
färdiga visades det sig att de innehöll mycket höga halter av radon. Myndigheterna agerade
snabbt och åtog sig kostnaderna för sanering av byggnaderna.
Det som uppenbarade sig vid dessa husbyggen var ett stort och nytt miljöproblem då man
tidigare hade trott ha att radon i hus kom från marken, snarare än från byggnadsmaterial.
Det är numera ett allmänt känt faktum att människor som utsätts för radon bör använda sig av någon form av saneringsåtgärd.
Denna sanering kräver dock professionellt hjälp och inget man kan göra själv.
Var detta något som gjorde dig intresserad av att ta reda på mer om radonsanering? Det mesta du behöver veta om detta kan du hitta om du surfar in på www.radonsanering.nu och kollar runt.

Inga relaterade inlägg.

Comments are closed.